Nyanländasatsningen

Arvsfonden satsar på nyanlända barn och ungas inkludering och etablering – 150 nya projekt under tre år.

Kontroll av projekten

Att Arvsfondens pengar används på rätt sätt kontrolleras genom granskning av både sökande organisation och planerat projekt.

Utvärderingar

Arvsfondens utvärderingar tar tillvara på de kunskaper och erfarenheter som finns i projekten.